Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet er usikker på når influensabølgen når toppen. Foto: NTB

Influensabølgen fortsetter å vokse

Influensasmitten fortsatte å øke i Norge i forrige uke. Det er usikkert når toppen nås.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)