Det eksperimentelle legemidlet BLU-667 har gitt en oppsiktsvekkende høy responsrate for lungekreftpasienter med mutasjoner i RET-genet. Nå starter overlege og forsker Åslaug Helland på Radiumhospitalet en pasientstudie med dette legemidlet.

Legemidler og biotek

Hun starter en studie med et eksperimentelt legemiddel som har effekt på “nesten alle” lungekreftpasienter med et sjeldent gen

Kreftoverlege Åslaug Helland starter nå en pasientstudie med et svært lovende målrettet kreftlegemiddel. Nydiagnostiserte lungekreftpasienter som har en mutasjon i RET-genet får nå mulighet til å teste ut det eksperimentelle legemidlet BLU-667.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)