Hun starter en studie med et eksperimentelt legemiddel som har effekt på “nesten alle” lungekreftpasienter med et sjeldent gen

Legemidler og biotek
Det eksperimentelle legemidlet Blue-667 har gitt en oppsiktsvekkende høy responsrate for lungekreftpasienter med mutasjoner i RET-genet. Nå starter overlege og forsker Åslaug Helland på Radiumhospitalet en pasientstudie med dette legemidlet.
Kreftoverlege Åslaug Helland starter nå en pasientstudie med et svært lovende målrettet kreftlegemiddel. Nydiagnostiserte lungekreftpasienter som har en mutasjon i RET-genet får nå mulighet til å teste ut det eksperimentelle legemidlet Blue-667.