Gledelig resultat: Professor Dan Atar sier at pasientgruppen som deltok i studien har høy risiko for hjertesvikt og et stort behov for et bedre behandlingstilbud.

Legemidler og biotek

Hjertesviktlegemidlet vericiguat med gode fase 3-resultater: - Gledelig resultat også for Norske pasienter

Vericiguat reduserer risikoen for sykehusinnleggelse og kardiovaskulær død som følge av hjertesvikt i forhold til placebo hos pasienter med hjertesvikt. - Dette er positive resultater for en pasientgruppe som i dag sliter med meget hyppige reinnleggelser på grunn av hjertesvikt, og som har en dårlig prognose når det gjelder overlevelse, sier professor Dan Atar.
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil