Gledelig resultat: Professor Dan Atar sier at pasientgruppen som deltok i studien har høy risiko for hjertesvikt og et stort behov for et bedre behandlingstilbud.

Legemidler og biotek

Hjertesviktlegemidlet vericiguat med gode fase 3-resultater: - Gledelig resultat også for Norske pasienter

Vericiguat reduserer risikoen for sykehusinnleggelse og kardiovaskulær død som følge av hjertesvikt i forhold til placebo hos pasienter med hjertesvikt. - Dette er positive resultater for en pasientgruppe som i dag sliter med meget hyppige reinnleggelser på grunn av hjertesvikt, og som har en dårlig prognose når det gjelder overlevelse, sier professor Dan Atar.