ESC
- Empagliflozin (Jardiance) reduserer risikoen for kardiovaskulær død og sykehusinnleggelse med 25 prosent hos pasienter med hjertesvikt, forteller Professor Dan Atar. Han tror SGLT2-hemmerne kommer til å bli sentrale i behandlingen av hjertesvikpasienter

Legemidler og biotek

ESC 2020: Jardiance reduserer risikoen for CV-død og sykehusinnleggelser hos hjertesviktpasienter med 25 prosent

- Jardiance (empagliflozin) reduserer risikoen for kardiovaskulær død og sykehusinnleggelse med 25 prosent hos pasienter med hjertesvikt som har nedsatt hjertepumpefunksjon uavhengig om de har diabetes eller ikke.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)