ESC 2020: Jardiance reduserer risikoen for CV-død og sykehusinnleggelser hos hjertesviktpasienter med 25 prosent

Legemidler og biotek
ESC
- Empagliflozin (Jardiance) reduserer risikoen for kardiovaskulær død og sykehusinnleggelse med 25 prosent hos pasienter med hjertesvikt, forteller Professor Dan Atar. Han tror SGLT2-hemmerne kommer til å bli sentrale i behandlingen av hjertesvikpasienter
- Jardiance (empagliflozin) reduserer risikoen for kardiovaskulær død og sykehusinnleggelse med 25 prosent hos pasienter med hjertesvikt som har nedsatt hjertepumpefunksjon uavhengig om de har diabetes eller ikke.