Den anerkjente hjerteoverlege Helge Istad mener at hjerteinfarkt-overleverne ikke får god nok hjelp og oppfølging av fastlegene. Nå vil han at Norge gjør som svenskene og lar sykehusene overta ansvaret for pasientoppfølgingen. Foto: HealthTalk

Legemidler og biotek

Hjerteinfarktpasienter følges ikke godt nok opp av fastlegen - ansvaret må flyttes til sykehusene

-Hvert år får 12 000 nordmenn hjerteinfarkt. Av disse er det nesten 400 pasienter som tidligere har hatt infarkt som blir lagt inn på nytt. - Det forteller meg at disse ikke er godt nok fulgt opp i dag. Ansvaret for å følge opp hjerteinfarkt-overleverne det første året bør flyttes fra fastlegene til spesialisthelsetjenesten.