ACC 2021
-Studien bidrar til den allerede overveldende mengden dokumentasjon vi har for at passiv røyking er skadelig, sier studiens hovedforfatter doktor Travis Skipina. Foto: Getty Images

Helse og livsstil,   Kliniske studier

Passiv røyking øker faren for hjertesvikt - særlig hos menn

En ny studie fant at passiv røyking øker risikoen for hjertesvikt med 35%.