Basert på resultatene fra EAST-studien, egen forskning og egen klinisk praksis mener Peter Steen Hansen at flere atrieflimmerpasienter vil ha nytte av ablasjonsbehandling tidligere i behandlingsforløpet.

Legemidler og biotek,   Helseteknologi

- Ny studie dokumenterer at flere atrieflimmerpasienter vil ha nytte av ablasjonsbehandling tidligere i behandlingsforløpet

EAST-studien som nylig ble presentert på den store europeiske hjertekongressen ESC fant at atrieflimmerpasienter kan ha god nytte av tidlig rytmekontrollterapi med legemidler eller kateterablasjon når behandlingen startes kort tid etter diagnosen. Dermed gjennvinnes regelmessig hjerterytme.