ESC2021
Algoritmen vil kunne spare både pasient og sykehus tid og penger Foto: Getty Images

Forskning

Ny norsk studie: Vil spare mye tid og kostnader ved å ta i bruk ny hjerteinfarkt-algoritme på legevaktene

Studien er en subanalyse av den norske OUT-ACS studien som så på fordelene ved å implementere 0/1-timers algoritmen ved legevakter for biomarkøren Troponin T for raskere kunne avklare om pasientenes brystsmerte skyldes akutt hjerteinfarkt eller ikke. Algoritmen har tidligere vist seg å være både trygg og effektiv, men nye resultater viser at den i tillegg sparer både tid og kostnader for sykehus og pasienter.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)