ESC 2021
Blodfortynnende medisiner forbedrer prognosen for pasienter med middels risiko for hjerneslag. Sjansen blir derimot noe større for å få hjerneblødning. Foto: Getty Images

Forskning

Ny norsk registerstudie ser på fordelene ved blodfortynnende medisiner hos pasienter med middels stor risiko for hjerneslag

Blodfortynnende medisiner forbedrer prognosen for pasienter med middels risiko for hjerneslag. Sjansen blir derimot noe større for å få hjerneblødning.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)