Nasjonalt handlingsprogram for lungekreft har på rekordtid endret rådene for behandling av lungekreftpasienter med venøs blodpropp- bør behandles med DOAK-en apixaban fremfor lavmolekylært heparin injeksjon, sier Ellen Brodin. Hun er seksjonsoverlege ved avdeling for blodsykdommer på Ahus.

Legemidler og biotek

Nasjonalt handlingsprogram anbefaler DOAK som førstevalg til lungekreftpasienter med blodpropp

Dyp venetrombose og lungeembolisme forekommer jevnlig hos lungekreftpasienter. - Nå anbefaler Nasjonalt handlingsprogram for lungekreft at lungekreftpasienter med venøs blodpropp bør behandles med DOAK-en apixaban fremfor lavmolekylært heparin injeksjon.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)