ESC 2021
Pasienter som har høy blødningsrisiko har ingen fordel ved å forlenge bruken av dobbel blodplatehemmende behandling etter PCI etter én måned viser ny studie. Foto: Getty Images

Forskning

MASTER DAPT: En måned med dobbel blodplatehemming er nok for pasienter med høy blødningsrisiko etter PCI

Nok en studie gir nå sitt bidrag til utviklingen i retning av å redusere varigheten av dobbel blodplatehemmende behandling (DAPT) hos pasienter som hadde fått utført utblokking (PCI). Pasienter som har høy blødningsrisiko, har ingen fordel ved å forlenge bruken av dobbel blodplatehemmende behandling etter PCI viser ny studie.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)