ACC 2021
- Alle data om en pasient som i dag finnes i mange ulike systemer og på ulike nivåer i helsevesenet - inkludert data som er på pasientens Fitbit - må og vil bli tilgjengelig i én og samme database. Ved å kjøre disse dataene gjennom avanserte modeller for kunstig intelligens vil vi kunne forutsi risikoen for sykdom, hva som vil være den beste behandlingen og ikke minst foreslå endringer i pasientens livsstil som kan gjøre at sykdom unngås, sier Eigil Samset. Foto: Getty Images

Helseteknologi

- Kunstig intelligens blir et kraftig verktøy i hendene på kardiologene

Kunstig intelligens er i ferd med å få en stor betydning for diagnostisering, behandling og oppfølging av pasienter med koronarsykdom. Men dette er bare begynnelsen. - Når avanserte modeller for kunstig intelligens får tilgang til helsedata fra pasientene selv, fastlegene og sykehusene, vil vi bli i stand til å forutsi risikoen for sykdom, avgjøre hva som er den beste persontilpassede behandlingen og ikke minst foreslå endringer i pasientens livsstil som kan gjøre at sykdom unngås.