ESC 2021
Flere overlever en hjertestans når privatpersoner som hadde fått opplæring i bruk av hjertestarter og hjerte-lungeredning ble tilkalt. Foto: Getty Images

Kliniske studier

Flere overlever hjertestans når SMS-livreddere tilkalles

Flere overlever en hjertestans når privatpersoner som hadde fått opplæring i bruk av hjertestarter og hjerte-lungeredning ble tilkalt. Det viser en svensk studie som er presentert på årets European Society of Cardiology (ESC) konferanse.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)