LOOP-studien screenet eldre personer som er i risikosonen for å få atrieflimmer med en Medtronic Reveal LINQ måler. Måleren blir implantert under huden på brystet og monitorerer og gjør opptak av hjerterytmen til pasienten. Foto: Medtronic

Helseteknologi

ESC oppsummert: Er screening av hjerteflimmer en dårlig idé?

Screening med en implantert langtids hjerterytmeovervåker (ILR) oppdaget atrieflimmer hos 32 prosent av personene i risikogruppen. Men selv om de ble behandlet med oral antikoagulasjon ble ikke risikoen for hjerneslag eller blodpropp redusert.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)