ESC 2021
- Studieresultatene viser at edoxaban (Lixiana) kan overveies som behandlingsalternativ til Marevan for atrieflimmer-pasienter med alvorlig aortastenose etter vellykket TAVI, men med den noe overraskende ulempe at den har flere blødningskomplikasjoner enn Marevan, sier kardiologiprofessor Dan Atar Foto: HealthTalk

Legemidler og biotek

Edoxaban når primært endepunkt men overbeviser ikke helt i TAVI-setting

Det er fremdeles uavklart om NOAK-er er bedre enn Marevan for å behandle AF-pasienter som har gjennomgått en vellykket kateterbasert implantasjon av aortaklaffer (TAVI).