Det europeiske legemiddelverkets ekspertkomité - CHMP - anbefaler at Jardiance godkjennes til behandling av hjertesvikt uavhengig av ejeksjonsfraksjon, inkludert dem med bevart hjertepumpefunksjon (HFpEF). Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

CHMP anbefaler at Jardiance får utvidet indikasjon for behandling av voksne med kronisk hjertesvikt

Det europeiske legemiddelverkets ekspertkomité - CHMP - anbefaler at SGLT2-hemmeren Jardiance (empagliflozin) godkjennes til behandling av hjertesvikt uavhengig av ejeksjonsfraksjon.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)