ESC 2021
- Studieresultatene er ikke mindre enn banebrytennde og praksisendrende. Nå har vi endelig et legemiddel som viser statistisk signifikant effekt på en pasientgruppe som vi ikke tidligere har hatt en effektiv behandling for, sier Kaspar Broch.

Legemidler og biotek

- Banebrytende resultater på hjertesviktpasienter som vi ikke har effektiv behandling til

SGLT2-hemmeren Jardiance (empagliflozin) forbedrer prognosen til hjertesviktpasienter med bevart hjertepumpefunksjon (HFpEF). - Dette er den første studien som viser entydige fordeler for HFpEF-pasienter, sier Kaspar Broch som er kardiolog og forsker på Rikshospitalet.