Historisk: Beslutningsforum innførte i dag den første genterapien. Her er Beslutningsforum sin leder og administrerende direktør i Helse Sør-Øst Cathrine Lofthus, og Jan Frich som er viseadministrerende direktør.

Historisk vedtak: Beslutningsforum sier JA til den første genterapien

Beslutningsforum sier ja til at barn og unge med den arvelig sykdommen retinal dystrofi kan få behandling med genterapien Luxturna. Dette er første gang Beslutningsforum innfører en genterapi. Uten denne behandlingen blir barn med sykdommen blinde i ung alder.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)