Mandag skal Beslutningsforum ta stilling til om åtte legemidler skal innføres i spesialisthelsetjenesten. Her er leder i Beslutningsforum Inger Cathrine Bryne sammen med fagdirektør i Helse Vest Baard-Christian Schem. Foto HealthTalk

Legemidler og biotek

Her er legemidlene som Beslutningsforum kan innføre på mandag

Beslutningsforum skal avgjøre om legemidler mot myelomatose, lungekreft, brystkreft, melanom og astma skal innføres i Norge.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)