Intensivavdelingen ved Akershus universitetssykehus drev mandag med 180 prosents overbelegg. NTB

Helt fullt på intensiven på Ahus og smitterekord i Bergen

Akershus universitetssykehus (Ahus) hadde nesten dobbelt så mange intensivpasienter som intensivplasser mandag. Seksjonslederen sier sykehuset er hardt presset.