Kronikk
Årets utgave av "Helsenæringens verdi" er lagt frem, og den viser at den norske helsenæringen opplever vekst, både i verdiskaping og omsetning, og er en av landets raskest voksende næringer. - Dette kan bli en av Norges viktigste næringer i fremtiden, og som kan løse mange av utfordringene vi står overfor, skriver en rekke ledere i helsenæringen i denne kronikken. Foto: HealthTalk

Helsenæringen kan bli Norges viktigste næring i fremtiden

Fremtidens helsebudsjetter må ha et tilstrekkelig investeringsnivå i møte velferdssamfunnets store utfordringer. Andelen yrkesaktive faller i takt med at vi stadig blir flere eldre. Dette betyr at bærekraften i vårt helsevesen er på bristepunktet. Helsenæringen representerer en næring som hjelper mennesker til å få et bedre liv og være lengre i arbeidslivet – samtidig som den bidrar til økt, norsk velferd. Dette kan bli en av Norges viktigste næringer i fremtiden, og som kan løse mange av utfordringene vi står overfor.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)