En blodprøve tas av en nyfødt baby og sendes til Nyfødtscreeningen for analyse. Testen gjennomføres 48 til 72 timer etter fødselen. I dag testes det for 25 sjeldne arvelige sykdommer, men fra 1. september vil slike blodprøver også bli testet for muskelsykdommen spinal muskelatrofi Foto: Oslo Universitetssykehus

Legemidler og biotek,   Helseteknologi

Helseministeren sier ja til å teste alle nyfødte for spinal muskelatrofi

Fra 1. september vil alle nyfødte få tilbud om å bli screenet for den arvelige muskelsykdommen spinal muskelatrofi (SMA). - Dette er et veldig gledelig og viktig vedtak. En slik test vil gjøre at vi kan avdekke sykdommen i løpet av den første leveuken til barna og raskt starte behandlingen med legemidler før nervecellene dør.