Helsedirektoratet anbefaler at helseministeren innfører test av SMA i nyfødtscreeningen. Nå er det opp til Bent Høie hvor raskt dette skal skje. Det er han som skal ta den endelige beslutningen

Legemidler og biotek,   Helseteknologi

Helsedirektoratet vil genteste alle nyfødte for spinal muskelatrofi - hva beslutter Bent Høie?

Helsedirektoratet anbefaler at helseminister Bent Høie utvider nyfødtscreeningsprogrammet til å inkludere test for den arvelige sykdommen spinal muskelatrofi (SMA). Nå ligger saken på helseministerens bord.