Helse- og omsorgsdepertementet vil ha mer samarbeid mellom lege og farmasøyt, og ber nå Helsedirektoratet utrede hvordan dette kan skje.

Politikk

Vil ha mer samarbeid mellom leger og farmasøyter

For å få mer samarbeid mellom lege og farmasøyt vil Helse- og omsorgsdepartementet kartlegge hvordan dette samarbeidet er organisert og fungerer i praksis. Nå skal Helsedirektoratet kartlegge ulike samarbeidsmodeller mellom legekontor og apotekfarmasøyt.