Vil ha mer samarbeid mellom leger og farmasøyter

Politikk
Helse- og omsorgsdepertementet vil ha mer samarbeid mellom lege og farmasøyt, og ber nå Helsedirektoratet utrede hvordan dette kan skje.
For å få mer samarbeid mellom lege og farmasøyt vil Helse- og omsorgsdepartementet kartlegge hvordan dette samarbeidet er organisert og fungerer i praksis. Nå skal Helsedirektoratet kartlegge ulike samarbeidsmodeller mellom legekontor og apotekfarmasøyt.