Helse- og omsorgsdepertementet vil ha mer samarbeid mellom lege og farmasøyt, og ber nå Helsedirektoratet utrede hvordan dette kan skje.

Denne artikkelen er kun ment for helsepersonell.

Politikk

Vil ha mer samarbeid mellom leger og farmasøyter

For å få mer samarbeid mellom lege og farmasøyt vil Helse- og omsorgsdepartementet kartlegge hvordan dette samarbeidet er organisert og fungerer i praksis. Nå skal Helsedirektoratet kartlegge ulike samarbeidsmodeller mellom legekontor og apotekfarmasøyt.