Storinnkjøp: Dette er viktige verktøy for de ansatte på sykehusene, men gjør også at pasientene kan spare tid, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.

Helseteknologi

Helse Sør-Øst skal kjøpe inn selvbetjeningsløsninger for innsjekking og betaling

Styret i Helse Sør-Øst RHF har vedtatt å kjøpe inn helselogistikk-IT som fjerner unødvendig venting for helsepersonell. Pasientene vil få selvbetjeningsløsninger for innsjekking og betaling.