Storinnkjøp: Dette er viktige verktøy for de ansatte på sykehusene, men gjør også at pasientene kan spare tid, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.

Helseteknologi

Helse Sør-Øst skal kjøpe inn selvbetjeningsløsninger for innsjekking og betaling

Styret i Helse Sør-Øst RHF har vedtatt å kjøpe inn helselogistikk-IT som fjerner unødvendig venting for helsepersonell. Pasientene vil få selvbetjeningsløsninger for innsjekking og betaling.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)