- Ansatte strekker seg langt for å hjelpe barn og unge, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt. Foto: Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst med stor pasientpågang i barne- og ungdomspsykiatrien - jobber for å redusere ventetidene

De ansatte i barne- og ungdomspsykiatrien opplever stor pågang av pasienter. Den siste tiden er det derfor iverksatt flere tiltak for å kunne håndtere et økende antall henvisninger. – De ansatte gjør en meget god jobb og strekker seg langt, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)