Prosessplattformen skal gjøre det mulig å raskt utvikle og løpende endre applikasjoner i tett samarbeid med pasienter og helsepersonell og knytte sammen fagsystemene slik at løsningene automatiserer arbeidsprosesser og pasientforeløp som går på tvers av disse systemene. Det forteller Rune Simensen som er direktør for teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst . Foto: Helse Sør-Øst og Getty Images

Helseteknologi

Helse Sør-Øst kjøper ny teknologi som skal gi pasienter og helsepersonell digitale løsninger raskere

Fremskritt innen kunstig intelligens og prosessering av stordata muliggjør et ny omdreining i digitaliseringen av helsevesenet. Helse Sør-Øst RHF starter nå anskaffelsen av en digital prosessplattform. Den skal bidra til bedre koordinerte pasientforløp og til at helsepersonell og pasienter raskere får IKT-løsninger de har behov for.