Helse Sør-Øst har i stillhet bygget opp et stort pandemilager med en bufferkapasitet på seks måneder som gjør at både sykehus og kommunehelsetjenesten kan håndtere et økt antall innlagte pasienter over lengre tid.

Legemidler og biotek,   Coronaviruset

Helse Sør-Øst bygger nasjonalt pandemilager med smittevern- og prøvetakingsutstyr

Helse Sør-Øst har en nasjonal oppgave både når det gjelder innkjøp av smittevernutstyr og prøvetakingsutstyr og visse legemidler. - Nå bygger vi opp et pandemilager med smittevern- og prøvetakingsutstyr som skal kunne forsyne spesialisthelsetjenesten og kommunene i en krisesituasjon. Det forteller administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Cathrine Lofthus til HealthTalk.