HT Live

Sanofi stopper å rekruttere Covid-19 pasienter til pasientstudier med hydroksyklorokin

Sanofi har midlertidig stoppet rekrutteringen av nye Covid-19 pasienter til to kliniske studier på hydroksyklorokin og vil ikke lenger levere anti-malariamedisinen til å behandle Covid-19 før bekymringen om legemidlet sikkerhet er avklart.

Les mer

Helse-Norge må gjennom en kulturell hestekur

Politikk
Leder
Det hviler et stort ansvar på våre rikspolitikere - med statsminister, helseminister og næringsminister i spissen. De må sende en tydelig instruks til ansatte i helsevesenet: "Forsterk og utvid samarbeidet med helseindustrien"
Her er tusenmilliarderkronerspørsmålet; Hvordan skal Norge klare å bygge en stor og internasjonalt orientert helsenæring på linje med våre nordiske naboer og samtidig skape et bedre og mer bærekraftig helsevesen?