Har laget felles standard for apotekenes håndtering av legemiddelmangel

Legemidler og biotek
En bransjestandard for håndtering av legemiddelmangel i apotek vil bidra til god og likeverdig behandling, sier Per T. Lund, administrerende direktør i Apotekforeningen
En samlet apotekbransje har gått sammen og har laget en bransjestandard som skal bidra til å hjelpe og trygge pasienter som rammes av legemiddelmangel.