- Coronasituasjonen har bekreftet behovet for teknologiske løsninger som gir helsepersonell en enkel og sikker tilgang på pasient- og brukeropplysninger, og at innbyggerne får tilgang på enkle og sikre digitale tjenester, sier Høie.

Helseteknologi

Høie vil ha fortgang i arbeidet med en felles kommunal helsejournal

Norske kommuner må rydde opp i jungelen av pasientjournaler og trenger en ny felles journal så raskt som mulig. Coronakrisen gjør at Helseministeren nå vil ha fortgang i å bygge en felles kommunal journal, også kjent som Akson.