- Coronasituasjonen har bekreftet behovet for teknologiske løsninger som gir helsepersonell en enkel og sikker tilgang på pasient- og brukeropplysninger, og at innbyggerne får tilgang på enkle og sikre digitale tjenester, sier Høie.

Helseteknologi

Høie vil ha fortgang i arbeidet med en felles kommunal helsejournal

Norske kommuner må rydde opp i jungelen av pasientjournaler og trenger en ny felles journal så raskt som mulig. Coronakrisen gjør at Helseministeren nå vil ha fortgang i å bygge en felles kommunal journal, også kjent som Akson.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)