Vil lytte: Nå har helseministeren opprettet en egen nettside der alle som ønsker det kan gi innspill til hva evalueringen om Beslutningsforum bør omhandle.

Legemidler og biotek,   Politikk

Høie vil ha din mening om Beslutningsforum

I desember vedtok Stortinget at Beslutningsforum skal evalueres. Nå har helseministeren opprettet en egen nettside der alle som ønsker det kan gi innspill til hva evalueringen bør omhandle.