Høie vil ha din mening om Beslutningsforum

Legemidler og biotek,   Politikk
Vil lytte: Nå har helseministeren opprettet en egen nettside der alle som ønsker det kan gi innspill til hva evalueringen om Beslutningsforum bør omhandle.
I desember vedtok Stortinget at Beslutningsforum skal evalueres. Nå har helseministeren opprettet en egen nettside der alle som ønsker det kan gi innspill til hva evalueringen bør omhandle.