Grønt lys for cannabismedisin

Legemidler og biotek
Alt tyder på at det cannabisbaserte legemidlet Epidyolex blir godkjent til bruk i EU og Norge mot to sjeldne og alvorlige former for epilepsi.
Det cannabisbaserte legemidlet Epidyolex mot to sjeldne og alvorlige former for epilepsi blir trolig godkjent i EU og Norge.