Ingen av studentene som besvarte Apotekforeningens spørreundersøkelse mener det er vanskelig å få jobb etter endte studier.

Legemidler og biotek

Gode jobbmuligheter etter farmasistudiet

Farmasistudentene har sterk tro på et godt arbeidsmarked. 93 prosent mener at det er lett å få jobb etter utdanningen. Det viser en undersøkelse blant årets farmasistudenter, som Apotekforeningen har gjennomført.