Ingen av studentene som besvarte Apotekforeningens spørreundersøkelse mener det er vanskelig å få jobb etter endte studier.

Legemidler og biotek

Gode jobbmuligheter etter farmasistudiet

Farmasistudentene har sterk tro på et godt arbeidsmarked. 93 prosent mener at det er lett å få jobb etter utdanningen. Det viser en undersøkelse blant årets farmasistudenter, som Apotekforeningen har gjennomført.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)