HT Live

Sanofi stopper å rekruttere Covid-19 pasienter til pasientstudier med hydroksyklorokin

Sanofi har midlertidig stoppet rekrutteringen av nye Covid-19 pasienter til to kliniske studier på hydroksyklorokin og vil ikke lenger levere anti-malariamedisinen til å behandle Covid-19 før bekymringen om legemidlet sikkerhet er avklart.

Les mer

Gode jobbmuligheter etter farmasistudiet

Legemidler og biotek
Ingen av studentene som besvarte Apotekforeningens spørreundersøkelse mener det er vanskelig å få jobb etter endte studier.
Farmasistudentene har sterk tro på et godt arbeidsmarked. 93 prosent mener at det er lett å få jobb etter utdanningen. Det viser en undersøkelse blant årets farmasistudenter, som Apotekforeningen har gjennomført.