Danmark innfører Evrysdi til hjemmebehandling av barn under seks med spinal muskelatrofi. Snart skal Beslutningsforum som ledes av Inger Cathrine Bryne, avgjøre om behandlingen skal tilbys norske pasienter

Legemidler og biotek

Glede og skuffelse når Danmark innfører nytt legemiddel til barn med arvelige muskelsykdom. Ny spenning før Beslutningsforums møte

Det danske Medicinrådet har sagt ja til å innføre Evrysdi til behandling av barn opp til seks år med den arvelige muskelsykdommen spinal muskelatrofi. Pasientforeningen og klinikere i Danmark er skuffet over at eldre barn og voksne opp til 25 år ikke får behandling. Det er ventet at Beslutningsforum vil avgjøre om legemidlet skal tilbys norske pasienter om kort tid.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)