Det er et stort behov for mer kunnskap og erfaringsutveksling om avstandsoppfølging, sier Digniosjef Lars Christian Dahle. På bildet er statssekretær Anne Grethe Erlandsen som holdt foredag på fagdagen.

Helseteknologi

Fullt hus da Dignio inviterte til dypdykk om avstandsoppfølging

Da Dignio inviterte til en fagdag om medisinsk avstandsoppfølging var det mange interesserte. - Nå som mange kommuner setter i gang med medisinsk avstandsoppfølging er det behov for å legge til rette for nyttig erfaringsutveksling, sier daglig leder Lars Christian Dahle.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)