Frøydis Høyem blir ny statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet

Bransjenytt,   Politikk
Nytt om navn
Ny statssekretær: Frøydis Høyem (64) har lang erfaring fra fagfeltet eldre- og folkehelse og i departementet skal hun jobbe med reformen Leve hele livet.
Frøydis Høyem (64) fratrer sin stilling i stiftelsen Livsglede for Eldre, og blir statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet.