Forxiga (dapagliflozin) har nådd alle primære og sekundære endepunkter i en fase 3 studie av pasienter med kronisk nyresykdom, med og uten type 2 diabetes. Foto: iStock

Legemidler og biotek

Forxiga når alle endepunkter i stor nyrestudie

I mars stoppet AstraZeneca en fase III-studie med Forxiga etter å ha sett en “oppsiktsvekkende effekt” hos pasienter med kronisk nyresykdom. Nå har det britiske legemiddelselskapet analysert dataene og hevder at Forxiga oppfylte alle primære og sekundære endepunkter.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)