Forxiga når alle endepunkter i stor nyrestudie

Legemidler og biotek
Forxiga (dapagliflozin) har nådd alle primære og sekundære endepunkter i en fase 3 studie av pasienter med kronisk nyresykdom, med og uten type 2 diabetes. Foto: iStock
I mars stoppet AstraZeneca en fase III-studie med Forxiga etter å ha sett en “oppsiktsvekkende effekt” hos pasienter med kronisk nyresykdom. Nå har det britiske legemiddelselskapet analysert dataene og hevder at Forxiga oppfylte alle primære og sekundære endepunkter.