Hans Anderssen

Hans Anderssen er ansvarlig redaktør i HealthTalk.

hans@healthtalk.no

Artikler skrevet av Hans Anderssen:

Blodfortynneren Xarelto i kombinasjon med aspirin forebygger alvorlige kardiovaskulære hendelser som slag, hjerteinfarkt og død og amputasjoner blant pasienter med …
Vericiguat reduserer risikoen for sykehusinnleggelse og kardivaskulær død som følge av hjertesvikt i forhold til placebo hos pasienter med hjertesvikt.
Fra i dag kan du delta på en av verdens største hjertekongresser digitalt. Coronaepidemien gjør at ACC tilbyr alle vitenskapelige …
Fredag kom en ny forsyning med viktig smittevernutstyr til Norge. I Sykehusinnkjøp og Helse Sør-Øst RHF arbeides det nå døgnet …
22 norske sykehus skal delta i en internasjonal studie av en malariamedisin og en ebolamedisin som de håper har effekt …
I legemiddelindustrien jobber mange leger og sykepleiere, og de trengs nå i den offentlige helsetjenesten. Mange av LMIs medlemmer gir …
FDA har godkjent Zeposia til behandling av voksne med multippel sklerose, men lanseringen utsettes på grunn av coronaepidemien i USA.
Folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg tror at coronatiltakene vil vare i minst 18 måneder. Men hun understreker at et nedstengt samfunn ikke …
Legemiddelindustrien (LMI) sendte i dag brev til nærings- og helseministeren. - Vi har vært tydelige på at kapasiteten ved norske …
Det er et gjennombrudd for digitale helsetjenester. I fjor var under tre prosent av konsultasjonene hos fastlegene digitale. Nå rømmer …
- Til nå har beredskapen vært tilnærmet normal, men det vil endre seg dersom for mange av tjenestens nøkkelpersoner blir …
Podcast
- Myelomatose - eller benmargskreft som sykdommen også kalles - er en alvorlig kreftform som rammer 450 nordmenn hvert år. …
- Mangelen på livsviktige legemidler og diagnostiske tester kan snart bli akutt. Hvis vi skal forberede beredskapsproduksjon i Norge er …
Legemiddelselskapene Teva og Mylan øker produksjonen av en malariamedisin som mange nå fester sin lit til vil kunne brukes i …
Helsedirektoratet oppfordrer til nasjonal dugnad for å skaffe tilveie nok smittevernutstyr til helsevesenet, både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. - …
I en hasteutlysning har Forskningsrådet satt av inntil 30 millioner kroner til forskning på spørsmål som er relevante for å …
  • Side 1 av 24

Side 1 av 24
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)