Hans Anderssen

Hans Anderssen er ansvarlig redaktør i HealthTalk.

hans@healthtalk.no

Artikler skrevet av Hans Anderssen:

Brystkreftforeningen jubler. Beslutningsforum sa i dag ja til fem nye kreftlegemidler, to av dem er brystkreftlegemidler. Sykehusene får også ta …
Verdens første ebolavaksine og nesespray mot depresjon. EUs ekspertpanel for godkjenning av legemidler - CHMP - anbefalte på sitt oktobermøte …
-IT-revolusjonen slår nå for fullt inn i kreftområdet. Digitalisering, stordataanalyser, kunstig intelligens og skyløsninger blir avgjørende verktøy for å utvikle …
Podcast
Norge innehar en dyster verdensrekord. Vi er verdensmestere i brudd som skyldes benskjørhet. - Alle over 50 år som har …
- Immunterapien har gjort flere kreftfrie. Hos flere pasienter er både kreftcellene og svulstene helt borte. Og kreften har holdt …
Amerikanske Food and Drug Administration (FDA) har godkjent Eli Lilly sin migrenemedisin Reyvow. Nå blir det sterk konkurranse om å …
Menn som har fått fjernet sin prostata på grunn av kreft har mye dårligere seksualfunksjon enn pasientene som er på …
Nytt om navn
Amicoat produserer et bakteriedrepende stoff som er forsket frem ved Universitetet i Tromsø. Nå er Georg Andreas Gundersen på plass …
Ny blodprøve kan oppdage flere enn 20 krefttyper, slik at kreft kan identifiseres og behandles tidligere enn før.
Over halvparten av pasientene som rammes av malignt melanom med alvorlig spredning lever etter fem år når de behandles med …
Podcast
Vi har sett på det regjeringen prioriterer innen helse og det den ikke prioriterer. Roger Ingebrigtsen og Bjørg Leinum Seim …
Vestre Viken helseforetak har de beste tallene i landet når det gjelder vellykket gjenoppliving etter hjertestans.
-De siste årene har det vært en alarmerende nedgang i antall kliniske studier i Norge. Nå må denne trendens snus, …
Statsbudsjettet
Tarmkreft er en av de mest utbredte kreftformene i Norge. Nå vil regjeringen ta grep for å forebygge at stadig …
Statsbudsjettet
Apotekene får ingen kompensasjon for merutgiftene de får når de utfører nye oppgaver for staten. Staten prisjusterer heller ikke apotekenes …
Statsbudsjettet
Hvert år går det med 200 000 timer fordi pasienter ikke møter til avtalt time på sykehusene. Nå øker gebyret …
  • Side 1 av 10

Side 1 av 10