Flertallet mener Norge var dårlig forberedt på en pandemi

Coronaviruset
Ikke godt nok: 55 prosent svarer nei til at Norge var godt nok beredt på å håndtere en pandemi som corona, ifølge Norsk koronamonitor fra Opinion.
Mer enn annenhver nordmann mener Norge var dårlig beredt til å håndtere en pandemi som corona. Bare én av tre mener Norge var godt nok forberedt.