Flere studenter og unge voksne sier at de har søvnproblemer. Spesielt øker andelen som forteller at de har mye søvnvansker. Foto: Getty Images

Helse og livsstil

Flere unge sliter med søvnen og bruker sovemedisiner

Flere studenter og unge voksne sier at de har søvnproblemer. Spesielt øker andelen som forteller at de har mye søvnvansker, og det har vært en dobling i sovemedisinbruken blant dem mellom 15 og 24 år.