Nordmenn blir stadig mer positive til organdonasjon. 30 prosent flere sier ja til organdonasjon, men samtidig er ventelistene på organer høyere enn på 10 år.

Denne artikkelen er kun ment for helsepersonell.

Helseteknologi

Flere sier ja til organdonasjon - men ventelistene øker

Halvveis inn i 2019 kommer gode tall for organdonasjon og transplantasjon fra Oslo universitetssykehus. 30 prosent flere sier ja til organdonasjon, men samtidig er ventelistene på organer høyere enn på 10 år.