Hvert år får 450 myelomatose i Norge. Fem års overlevelse er bare 50 prosent, men den har økt betydelig de siste årene takket være bedre diagnostikk og nye legemidler. Foto: iStock

Legemidler og biotek

Flere får og flere lever lengre med benmargskreft

Hvert år får 450 myelomatose i Norge. Myelomatose er en kreftsykdom i benmargen og kalles derfor også benmargskreft. Antallet krefttilfeller ventes å øke til om lag 630 i 2035. Sannsynligheten for at en pasient overlever i minst fem år etter at diagnosen er stilt er bare 50 prosent, men overlevelsen har økt betydelig de siste årene takket være bedre diagnostikk og nye legemidler. Men det er store forskjeller mellom helseforetakene.