Innbyggerne i Norge er fornøyde med kommunale helsetjenester som fastlege, legevakt og sykehjem. Innbyggerne har blitt betydelig mer fornøyde med sykehusene, ifølge Innbyggerundersøkelsen 2021. Foto: NTB

Flere er mer fornøyde med helsetjenestene - også fastlegeordningen

Flere er fornøyde med kommunale helsetjenester som fastlege, legevakt og sykehjem. Innbyggerne har blitt betydelig mer fornøyde med sykehusene, viser Innbyggerundersøkelsen 2021.