Camilla Stoltenberg: Det faglige grunnlaget for å stenge skoler og barnehager ikke var godt nok. Foto: NTB

Coronaviruset

FHI-direktøren advarer mot ny nedstengning av Norge

FHI-direktøren mener det faglige grunnlaget for nedstengning av Norge ikke var godt nok, og advarer mot ny stengning av landet – selv med oppblussing av smitte.