Stig A. Slørdahl som er leder i beslutningsforum er også svært fornøyd med dagens vedtak.

Legemidler og biotek

Ja til fem nye kreftlegemidler og Norges første genprofiltest

Brystkreftforeningen jubler. Beslutningsforum sa i dag ja til fem nye kreftlegemidler, to av dem er brystkreftlegemidler. Sykehusene får også ta i bruk ny brystkreft-test som vil gjøre det lettere for kreftlegene å målrette behandlingen slik at bare de pasientene som har nytte av cellegift får det.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)