- Lancetstudien viser at fedmekirurgi kan halvere dødeligheten og forlenge levetiden hos de som har sykelig overvekt generelt, men særlig for de med diabetes type 2, sier overlege og professor Jøran Hjelmesæth. Han leder Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold.

Fedmeopererte har betydelig lavere dødelighet enn de som som ikke blir operert. Overlevelsegevinsten klart størst for de med diabetes

Mange studier har vist at fedmekirurgi kan gi betydelig vektnedgang. En metastudie som nå er publisert i Lancet slår fast at voksne som får vektreduserende fedmekirurgi også har mye lavere dødelighet og lever lengre enn de som ikke blir operert. Denne overlevelsesgevinsten er størst hos pasienter med diabetes type 2.