ASCO20
Amerikanske Food and Drug Administration (FDA) har godkjent immunterpikomboen Opdivo og Yervoy som førstelinjebehandling hos pasienter med metastatisk ikke-småcellet lungekreft med tumorer som testet positivt for biomarkøren PD-L1.

Legemidler og biotek

FDA-ja til immunterapikomboen Opdivo-Yervoy på sterke tre-års data

Bristol Myers Squibbs kombinasjonsbehandling Opdivo-Yervoy har fått markedsføringstillatelse til førstelinjebehandling av pasienter med ikke-småcellet lungekreft i USA. Studien som ligger til grunn for godkjenningen viser at immunterapikombinasjonen gir bedre overlevelse enn kjemoterapi. På ASCO i slutten av denne måneden vil det bli presentert flere data fra studien.