Det amerikanske legemiddelverket har på rekordtid godkjent bruken av immunterapien Keytruda i førstelinje for pasienter med tarmkreft. Dette er første gang en immunterapi har blitt godkjent for nydiagnostiserte pasienter med diagnosen.

Legemidler og biotek

FDA har godkjent den første immunterapien mot tarmkreft. Norsk kreftlege: Bør vurderes som den foretrukne behandlingen også for norske pasienter

Det amerikanske legemiddelverket har på rekordtid godkjent bruken av immunterapi i førstelinje for pasienter med tarmkreft. FDA sa ja til at Keytruda (pembrolizumab) kan gis som monoterapi til nydiagnostiserte pasienter som har spredning fra tykk- eller endetarmskreft hvor det foreligger mikrosatelitt instabilitet (MSI-H).