FDA har godkjent den første immunterapien mot tarmkreft. Norsk kreftlege: Bør vurderes som den foretrukne behandlingen også for norske pasienter

Legemidler og biotek
Det amerikanske legemiddelverket har på rekordtid godkjent bruken av immunterapien Keytruda i førstelinje for pasienter med tarmkreft. Dette er første gang en immunterapi har blitt godkjent for nydiagnostiserte pasienter med diagnosen.
Det amerikanske legemiddelverket har på rekordtid godkjent bruken av immunterapi i førstelinje for pasienter med tarmkreft. FDA sa ja til at Keytruda (pembrolizumab) kan gis som monoterapi til nydiagnostiserte pasienter som har spredning fra tykk- eller endetarmskreft hvor det foreligger mikrosatelitt instabilitet (MSI-H).